Skip to main content

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób transparentny, uczciwy i profesjonalny, dbanie o rozwój pracowników, realizowanie wszystkich aspektów naszej pracy zgodnie z Kodeksem Etyki i Wrtości Securitas oraz zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasze wartości
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi integralną część naszej pracy. Beneficjentami usług Securitas są nie tylko nasi Klienci. Dbamy o bezpieczeństwo umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw oraz społeczności, zapewniamy bezpieczeństwo obiektom i ludziom. Rozwijamy również usługi specjalistyczne podnoszące skuteczność działania naszych Klientów.

  • Zrównoważony rozwój i działania

Prowadzimy działalność w sposób zrównoważony pod względem finansowym, społecznym i ekologicznym. Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, a nasze działania prowadzimy w sposób etyczny i uczciwy, biorąc po uwagę ludzi, ale i wpływ naszej działalności na środowisko. Jest to warunek konieczny zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszej działalności.

W celu utrzymania i promowania wysokich standardów etycznych opieramy się na wytycznych zawartych w Kodeksie Etyki i Wartości Securitas

Jesteśmy zwolennikami stałego dialogu z naszymi partnerami, począwszy od klientów, po dostawców i podmioty odpowiedzialne za podejmowanie decyzji politycznych. Etyczne aspekty współpracy z naszymi Partnerami reguluje Kodeks Postępowania Biznesowego Partnera Securitas określający minimalne standardy, których przestrzegania wymagamy od naszych partnerów.

Securitas to pierwsza globalna firma z branży security, która przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi) i konsekwentnie dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wpływ Securitas na środowisko jest niewielki, ale mimo to dalej go zmniejszamy, tworząc zrównoważone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Securitas nieustannie usprawnia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i komunikacji, m.in. opracowując raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI).

  • Securitas Integrity Line

Jeśli jesteś pracownikiem, partnerem, inwestorem lub innym interesariuszem powiązanym z Securitas i chcesz zgłosić przypadek niezgodności związany z naszą firmą, możesz zrobić to za pośrednictwem Securitas Integrity Line. Platforma jest dostępna i monitorowana 24/7.

Kodeks Etyki i Wartości Securitas

Kodeks Etyki i Wartości Securitas reguluje nasze relacje z Klientami, Pracownikami i społeczeństwem. Dążymy do tego, aby być rzetelnym, godnym zaufania, stabilnym pracodawcą i partnerem biznesowym. Chcemy, aby wszystkie nasze relacje opierały się na wzajemnym szacunku i dialogu, były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszymi wartościami i zasadami. Promujemy środowisko otwartości, dlatego zależy nam, abyśmy byli informowani o działaniach mogącym stanowić naruszenie Kodeksu, przepisów prawa lub innych zasad Grupy.

Kodeks Etyki i Wartości
Kobieta pracuje przy laptopie.
Jestem:

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

An error has occurred while getting captcha image
Przepraszamy, nasza strona nie obsługuje tej przeglądarki. Prosimy skorzystać z przeglądarki chrome, safari, firefox lub edge.