Patrole

Patrole są doraźną formą ochrony fizycznej i obejmują zróżnicowany zakres działań prewencyjnych oraz interwencyjnych. Dzięki doraźnej formie ochrony połączyliśmy profesjonalne działania pracowników ochrony z redukcją kosztów.

Działania interwencyjne

Pracownicy Patroli wyposażeni są w nowoczesny system łączności z Securitas Operation Cener (SOC). Wzbudzenie alarmu poprzez czujniki lub przy użyciu przycisków napadowych powoduje natychmiastowe przesłanie informacji do SOC i podjęcie interwencji Patroli zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa.

Działania prewencyjne

 

Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

*