Skip to main content

Zastrzeżenia prawne

Securitas w Polsce jest częścią Grupy Securitas. Usługi ochrony świadczymy w ramach działalności spółek Securitas Polska i Securitas Services. Główna siedziba znajduje się w Warszawie, przy ulicy Postępu 6.

Ochrona danych i wyłączenie odpowiedzialności

Poniższa nota zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz określa wyłączenia odpowiedzialności dotyczące treści strony internetowej Securitas w Polsce. Jednocześnie zastrzegamy, iż dodatkowe zapisy dotyczące polityki poufności i postanowienia określające wyłączenie odpowiedzialności mogą znajdować się na poszczególnych stronach dotyczących Spółek Grupy Securitas lub też na stronach internetowych Grupy Securitas.

Prawa autorskie, znak towarowy i warunki korzystania

Zawartość niniejszej strony chroniona jest ustawą z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym samym stanowi własność spółki Securitas Polska Sp. z o.o.  Jeżeli na stronie nie wskazano inaczej wszelkie znaki towarowe, oznaczenia handlowe, wzory przemysłowe, patenty oraz wykorzystywane do oznaczania prowadzonej działalności gospodarczej „loga” a także oznakowania znajdujące się w jej treści, są wyłączną własnością spółki Securitas AB i/lub jej podmiotów zależnych. 

Jeżeli informacje dotyczące posiadanych uprawnień w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, podmiot uprawniony niniejszym udziela prawa, to jest wyraża zgodę na przeglądanie, kopiowanie, wydruk i rozprowadzanie materiałów zawartych na stronie internetowej z zastrzeżeniem, iż:

(i) materiały wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do użytku prywatnego i o charakterze niekomercyjnym czyli nie związanym w jakimkolwiek stopniu z prowadzoną lub planowaną przez korzystającego z działalnością gospodarczą,
(ii) materiały wykorzystywane będą jedynie w celach informacyjnych, oraz 
(iii) każdorazowo podane zostanie źródło ich  pochodzenia.

Polityka prywatności

Przekazane Securitas dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na przesłane zapytania.

Administratorem danych jest Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036743.

Osoby korzystające z formularzy kontaktowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000) dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymienionych w formularzach kontaktowych umieszczonych na www.securitas.pl, przez Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036743, w celu marketingu usług własnych administratora danych. Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądaniach zaprzestania przetwarzania danych.

Niniejsza strona może zawierać linki do stron internetowych niezwiązanych z Grupą Securitas. W związku z powyższym, Securitas nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu stosowanej przez podmioty dysponujące i/lub wykorzystujące te strony internetowe polityki poufności i praktyk.  

Zapoznaj się z polityką prywatności danych

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Informujemy, że dla Państwa wygody używamy plików cookies i podobnych technologii. Przeglądanie strony może wiązać się z zapisaniem plików cookies na urządzeniu użytkownika,  np. na twardym dysku.

Zapoznaj się z polityką wykorzystywania plików cookie

Gwarancje i Odpowiedzialność

INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE UDZIELANE SĄ BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM,  LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANEJ GWARANCJI W ZAKRESIE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH.

Securitas oświadcza, iż nie przejmuje odpowiedzialności i nie składa żadnego rodzaju zapewnień i/lub oświadczeń względem innych stron internetowych, z jakimi użytkownicy mogą zostać połączeni za pośrednictwem niniejszej strony. Użytkownik zawsze odpowiedzialny jest za podjęcie wszelkich środków ostrożności zmierzających do zabezpieczenia się przed ewentualnymi niebezpiecznymi programami jakie mogą być podłączone do wybieranych podstron.

Securitas oświadcza, iż informacje zawarte na stronie mogą zawierać uchybienia techniczne lub błędy drukarskie. 

Securitas oświadcza także, że informacje zawarte na tej stronie mogą być zmieniane w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia bądź zobowiązania do przekazanie takiego zawiadomienia.  

Transfer Internetowy

Securitas czuje się w obowiązku przekazać informację, że z uwagi na to, że Internet jest środowiskiem globalnym, wykorzystywanie go do zbierania i przetwarzania danych osobowych pociąga za sobą konieczność przesyłania danych  w oparciu o ogólnie przyjęte na świecie warunki. W związku z tym przeglądając niniejsza stronę i kontaktując się z Securitas drogą elektroniczną użytkownik akceptuje stosowany przez nas powyższy proces przesyłu danych. Użytkownik oświadcza, iż wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych spółkom należącym do Securitas Group, znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem iż dane te nie zostaną przekazane stronom nie będącym częścią Securitas Group.

Kontakt

Więcej informacji dotyczących polityki prywatności można uzyskać kontaktując się z: info@securitas.pl

Przepraszamy, nasza strona nie obsługuje tej przeglądarki. Prosimy skorzystać z przeglądarki chrome, safari, firefox lub edge.