Skip to main content

Polityka środowiskowa Securitas redukuje emisję gazów ciepla

Securitas to pierwsza globalna firma z branży security, która przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi) i konsekwentnie dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wpływ Securitas na środowisko jest niewielki, ale mimo to dalej go zmniejszamy, tworząc zrównoważone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

Opublikowany
20 stycznia 2024 07:28

Cele klimatyczne Securitas zatwierdzone przez SBTi 

Securitas to pierwsza globalna firma zajmująca się rozwiązaniami bezpieczeństwa, której działania zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Grupa Securitas zobowiązała się do zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 o 42% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2022. Ten ambitny cel jest zgodny z celem 1,5 °C określonym w porozumieniu paryskim i zatwierdzonym przez inicjatywę Science Based Target. 

Redukcja emisji 
Według aktualizowanej co roku polityki środowiskowej Grupy Securitas, samochody służbowe zakupione po 1 lipca 2022 r. mogą generować maksymalnie 155 gramów dwutlenku węgla (CO2) na kilometr, zgodnie z metodą pomiaru WLTP (120 gramów zgodnie z metodą NEDC). W przypadku minivanów limit wynosi 165 gramów dwutlenku węgla (CO2) na kilometr według NEDC i 195 gramów według WLTP, a w przypadku furgonetek patrolowych, pickupów i pojazdów czterokołowych limit wynosi 170 gramów dwutlenku węgla (CO2) na kilometr według NEDC i 200 gramów według WLTP. 

Celem polityki środowiskowej Grupy Securitas, jest stopniowe, coroczne zmniejszanie emisji generowanych przez samochody służbowe i minivany posiadane i wynajmowane przez Securitas na całym świecie. 

Trzy cele polityki środowiskowej 

Securitas posiada politykę środowiskową, która koncentruje się na trzech celach: 

  • Zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat, w szczególności w odniesieniu do energii i transportu. 
  • Unikanie stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska i praca nad zastąpieniem ich bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami, nawet jeśli skutkuje to wyższymi kosztami dla firmy. 
  • Przyczynianie się do procesów recyklingu i zapewnienie, że odpady są przetwarzane  
    w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. 

Podstawowym wymogiem jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, umów międzynarodowych i innych regulacji, które mają wpływ na naszą działalność. 

Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska 

Securitas wdraża również lokalne inicjatywy mające na celu poprawę efektywności ochrony środowiska. W miarę możliwości wybieramy wideokonferencje zamiast podróży służbowych, przechodzimy na energię odnawialną do ogrzewania i chłodzenia biur, poddajemy recyklingowi papier oraz inne materiały, korzystamy z internetowych podręczników, opisów procesów i dokumentów szkoleniowych zamiast materiałów drukowanych. 

 
Securitas uczestnikiem CDP 

Od 2011 roku Securitas raportuje do CDP, globalnego systemu raportowania zmian klimatycznych. W 2022 r. otrzymaliśmy wynik C, co jest średnim wynikiem dla firm z grupy usług komercyjnych i konsumenckich oraz średnim wynikiem dla wszystkich firm w programie CDP dotyczącym zmian klimatu. Wynik ten opiera się na ocenie działań firmy w obszarach zmian klimatycznych, adaptacji i przejrzystości. 

Przepraszamy, nasza strona nie obsługuje tej przeglądarki. Prosimy skorzystać z przeglądarki chrome, safari, firefox lub edge.