Skip to main content

Securitas w Polsce

Securitas w Polsce jest częścią największego na świecie koncernu ochrony Securitas AB. Znajdujemy się w ścisłej czołówce polskiego rynku ochrony pod względem jakości usług oraz dynamiki rozwoju. W Polsce Securitas świadczy usługi ochrony od 1996 roku w ramach działalności spółek Securitas Polska i Securitas Services.

Securitas w Polsce

 

  • W 2022 roku spółki Securitas w Polsce osiągnęły łączny przychód w wysokości 372 777 mln PLN.
  • Securitas w Polsce świadczy usługi ochrony w ramach spółek Securitas Polska Sp. z o.o. i Securitas Services Sp. z o.o.
  • W Polsce zatrudniamy ponad 6000 osób.
  • Posiadamy certyfikat ISO 9001
  • Posiadamy certyfikat ISO 27001
  • Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej, The Ligue Inernationale des Societes de Surveillance.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia

Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność Securitas do ochrony informacji niejawnych:

 

  • z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL.
  • z Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą EU Confidential
  • Oznaczonych klauzulą poufne.

 

Polisa ubezpieczeniowa

Spółki Securitas są objęte światowym programem ubezpieczeniowym koncernu Securitas AB obejmującym polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (za szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich powstałe z winy Securitas), polisy kontraktowej (za szkody powstałe z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Klienta) oraz z tytułu sprzeniewierzenia, gwarantującą wypłatę odszkodowania w przypadku świadomego działania pracowników Securitas na szkodę Klienta, bądź sprzeniewierzenia mienia Klienta.

 

Securitas Intelligent Services Poland

W 2019 roku rozpoczęła się w Polsce działalność spółki Securitas Intelligent Services Poland, która świadczy usługi serwisowe w zakresie technologii i infrastruktury systemów informatycznych dla Grupy Securitas.

 

Dane rejestrowe spółek Securitas w Polsce

Spółki Securitas w Polsce zarejestrowane są w Sądzie Rejonowym dla ms.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.

Securitas Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 522-10-17-042
KRS: 0000036743
Kapitał założycielski: 9.000.000 PLN

Securitas Services Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 521-31-37-719
KRS: 0000045554
Kapitał założycielski: 2.000.000 PLN

Securitas ONE Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 7191387662
KRS: 0000023770
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Securitas Intelligent Services Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 5213879183
KRS 0000828658
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

 

Strategia podatkowa spółki Securitas Polska za okres od 01.01.2020-31.12.2022 r.

Informacja sporządzona została sporządzona na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2022 Informacja o strategii podatkowej Securitas Polska
2021 Informacja o strategii podatkowej Securitas Polska
2020 Informacja o strategii podatkowej Securitas Polska

Praca w Securitas czeka na Ciebie

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Securitas. Jeżeli nie znalazłeś chwilowo oferty odpowiadającej Twoim preferencjom, prosimy o skorzystanie z formularza aplikacyjnego i przesłanie swojego cv. Skontaktujemy się, jeżeli znajdziemy ofertę pracy odpowiadającą Twoim kwalifikacjom i oczekiwaniom.

Kobieta pracuje przy laptopie.

Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Dział Obsługi Klienta, tel. 801 800 082.
Jestem:

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

An error has occurred while getting captcha image
Przepraszamy, nasza strona nie obsługuje tej przeglądarki. Prosimy skorzystać z przeglądarki chrome, safari, firefox lub edge.