Skip to main content

Securitas w Polsce

Securitas w Polsce jest częścią największego na świecie koncernu ochrony Securitas AB. Znajdujemy się w ścisłej czołówce polskiego rynku ochrony pod względem jakości usług oraz dynamiki rozwoju. W Polsce Securitas świadczy usługi ochrony od 1996 roku w ramach działalności spółek Securitas Polska i Securitas Services.

Spółki Securitas w Polsce

  • W 2020 roku spółki Securitas w Polsce osiągnęły łączny przychód w wysokości 348 671 950,57 PLN.
  • Securitas w Polsce zatrudnia ponad 5500 osób na terenie całego kraju.
  • Securitas w Polsce świadczy usługi ochrony w ramach spółek Securitas Polska Sp. z o.o. i Securitas Services Sp. z o.o.
  • Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008
  • Securitas Polska jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej, The Ligue Inernationale des Societes de Surveillance.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia

Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność Securitas do ochrony informacji niejawnych z:

  • Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL
  • Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą EU Confidential oznaczonych klauzulą poufne.

Polisa ubezpieczeniowa

Spółki Securitas są objęte światowym programem ubezpieczeniowym koncernu Securitas AB obejmującym polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (za szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich powstałe z winy Securitas), polisy kontraktowej (za szkody powstałe z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Klienta) oraz z tytułu sprzeniewierzenia, gwarantującą wypłatę odszkodowania w przypadku świadomego działania pracowników Securitas na szkodę Klienta, bądź sprzeniewierzenia mienia Klienta.

Securitas Intelligent Services Poland

W 2019 roku rozpoczęła w Polsce działalność spółka Securitas Intelligent Services Poland świadcząca usługi serwisowe w zakresie technologii i infranstruktury systemów informatycznych dla Grupy Securitas.


Dane rejestrowe spółek Securitas w Polsce

Spółki Securitas w Polsce zarejestrowane są w Sądzie Rejonowym dla ms.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.

Securitas Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 522-10-17-042
KRS: 0000036743
Kapitał założycielski: 9.000.000 PLN

Securitas Services Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 521-31-37-719
KRS: 0000045554
Kapitał założycielski: 2.000.000 PLN

Securitas ONE Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 7191387662
KRS: 0000023770
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Securitas Intelligent Services Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
NIP: 5213879183
KRS 0000828658
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

 

Strategia podatkowa spółki Securitas Polska za okres od 01.01.-31.12.2020 r.

Informacja sporządzona została sporządzona na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacja o strategii podatkowej Securitas Polska

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pon-pt w godz. 8.00-16.00. Dział Obsługi Klienta Securitas tel. 22 45 708 90.

Uśmiechnięta kobieta pracuje na recepcji z nausznymi słuchawkami.

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

An error has occurred while getting captcha image
Przepraszamy, nasza strona nie obsługuje tej przeglądarki. Prosimy skorzystać z przeglądarki chrome, safari, firefox lub edge.