Wideo nadzór

Wideo nadzór oznacza stałą obserwację obrazu z kamer i weryfikację bezpieczeństwa.

  • Stała obserwacja przez operatora Securitas Operation Center obrazu z kamer w obiekcie
  • Nadzór wideo prowadzony w trybie całodobowym lub w wyznaczonym czasie
  • Usługa stosowana w obiektach, gdzie nie jest możliwa usługa wideo weryfikacji
  • Weryfikacja sygnałów alarmowych
  • Możliwość tworzenia dedykowanych stanowisk wideo nadzoru dla wybranych obiektów

Usługi zdalnego monitoringu wizyjnego obsługiwane są na platformie IMMIX. Zapewniamy rejestrację wszystkich zdarzeń dotyczących obiektu takich jak: czas łączenia się operatora z obiektem, czas trwania wirtualnego patrolu, rejestracja podjętych działań. Zapewniamy pełną ochronę zarejestrowanych danych oraz dostęp online do podglądu z kamer.

Skontaktuj się z nami
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.