Wideo weryfikacja

Zdalnie weryfikujemy przyczynę wzbudzenia sygnału alarmowego. Nie generujemy kosztów kierując patrol na miejsce zdarzenia bez uzasadnienia. Alarm wzbudzany jest już w momencie przekroczenia wirtualnych linii perymetrycznych wokół obiektu, przed wystąpieniem zagrożenia. Interweniujemy zanim dojdzie do zdarzenia, a wyposażenie obiektu w głośniki umożliwia komunikowanie się w czasie rzeczywistym z intruzem. Nasza reakcja dostosowana jest do zdarzenia - nie zawsze potrzebna jest interwencja, ponad 90% alarmów wywołują zdarzenia nie stanowiące zagrożenia.

Wideo weryfikacja zdareń alarmowych

Korzyści wideo weryfikacji

 • Optymalizacja kosztów - ograniczenie nieuzasadnionych interwencji patroli pozwala efektywnie optymalizować koszty w porównaniu z tradycyjną formą systemu alarmowego bez wideo weryfikacji.
 • Reakcja dostosowana do zdarzenia - nie zawsze potrzebna jest nasza interwencja, ponad 90% alarmów wywołują zdarzenia nie stanowiące zagrożenia. Dlatego najpierw sprawdzamy co wywołało alarm, a potem działamy.
 • Natychmiastowa interwencja w przypadku rzeczywistego zagrożenia
 • Szybka detekcja ognia i zadymienia.
 • Zdalny dostęp do obrazu z kamer.
 • Zdalne zarządzanie dostępem do obiektu.
Formularz kontaktowy
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

Jak działa wideo weryfikacja alarmów ?

 • Wykorzystujemy inteligentną analitykę obrazu
 • Securitas Operation Center otrzymuje prealarm informujący o potencjalnym zagrożeniu, zanim ono faktycznie wystąpi
 • Wzbudzenie prealarmu powoduje automatyczne połączenie się kamer zainstalowanych w obiekcie z Securitas Operation Center - operator widzi co wzbudziło prealarm
 • Operator SOC może nawiązać kontakt głosowy z intruzem w czasie rzeczywistym
 • Zdarzenie jest rejestrowane począwszy od wystąpienia prealarmu