Wideo nadzór

Wideo nadzór jest usługą dedykowaną dla obiektów wymagających stałej kontroli bezpieczeństwa. Polega na stałej obserwacji obrazu z systemu kamer zainstalowanych w obiekcie i nieprzerwanej weryfikacji bezpieczeństwa.

Wideo nadzór

  • stała obserwacja przez operatora Securitas Operation Center obrazu z kamer
  • nadzór prowadzony w trybie całodobowym lub w wyznaczonym czasie
  • usługa stosowana w obiektach wymagających nieprzerwanego nadzoru i stałej weryfikacji bezpieczeństwa, np. podczas dostaw, rozładunków, załadunków, w miejscach o dużym ruzyku wystąpienia zdarzeń zagrażąjących bezpieczeństwu
  • w przypadku instalacji systemu głośników w obiekcie, usługa wideo nadzoru pełni funkcję prewencyjną
  • możliwość tworzenia dedykowanych stanowisk wideo nadzoru dla wybranych obiektów

Usługa świadczona za pomocą zdalnego monitoringu wideo - RVS (Remote Video Solutions)
Usługi zdalnego monitoringu wideo obsługiwane są na platformie IMMIX. Zapewniamy rejestrację wszystkich zdarzeń dotyczących obiektu takich jak: czas łączenia się operatora z obiektem, czas trwania wirtualnego patrolu, rejestracja podjętych działań. Zapewniamy pełną ochronę zarejestrowanych danych oraz dostęp online do podglądu z kamer.

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.