Wirtualny patrol

Wirtualny patrol jest zdalną kontrolą obiektu przeprowadzaną przez operatora Securitas Operation Center za pośrednictwem kamer zainstalowanych w obiekcie. Wirtualny patrol pozwala na częstszą weryfikację stanu bezpieczeństwa obiektu niż za pomocą fizycznych podjazdów patroli.

Korzyści wirtualnego patrolu

  • optymalizacja kosztów
  • dowolny harmonogram kontroli
  • udokumentowane wykonanie kontroli obiektu
  • natychmiastowa reakcja w momencie wystąpienia zdarzenia niepożądanego
  • możliwość zastosowania inteligentnej analityki obrazu.

 

Skontaktuj się z nami
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

Jak działa wirtualny patrol?

  • w obiekcie instalowany jest system kamer i opcjonalnie głosników
  • przekaz wideo zapewnia opertorowi wirtualną obecność w obiekcie
  • wirtualny patrol odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem lub niezapowiedzianie
  • w przypadku stwierdzenia zagrożenia operator podejmuje powiadamia osoby upoważnione, kieruje na miejsce zdarzenia patrol lub wzywa odpowiednie służby
  • w przypadku wyposażenia obiektu w głośniki, w przypadku pojawienia się intruza operator nawiążuje kontakt głosowy