Wideo weryfikacja

Wideo weryfikacja oznacza zdalną weryfikację przyczyny wzbudzenia sygnału alarmowego. Przekazywany na żywo materiał wideo zapewnia operatorom Securitas Operation Center wirtualną obecność na miejscu zdarzenia, umożliwiając kompleksową ocenę sytuacji i podejmowanie interwencji.

Optymalizacja kosztów

Nie generujemy kosztów kierując patrol na miejsce zdarzenia bez sprawdzenia przyczyny. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, reagujemy szybko i adekwatnie do sytuacji. Nasza reakcja dostosowana jest  do zdarzenia - nie zawsze potrzebna jest interwencja, ponad 90% alarmów wywołują zdarzenia nie stanowiące zagrożenia.

Inteligentna analiza obrazu

Analityka obrazu wideo jest obecnie najczęściej wykorzystywaną technologią w zarządzaniu bezpieczeństwem. Nowoczesne systemy automatyzują procesy monitorowania wideo i oferującą szeroki zakres funkcji prewencyjnych. Analityka obrazu pozwala na automatyczne wykrywanie, wstępną ocenę zagrożeń i rozpoznanie zdarzenia lub typu zachowań. Operator Securitas Operation Center  ma możliwość reakcji jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia. Wcześniej zdefiniowane ciągi logiczne zdarzeń pozwalają wygenerować alarm jeszcze przed wystąpieniem faktycznego zdarzenia.
Dowiedz się więcej o inteligetnej analizie obrazu

Korzyści wideo weryfikacji

 • Optymalizacja kosztów
 • Działanie prewencyjne
 • Reakcja dostosowana do zdarzenia
 • Natychmiastowa interwencja w przypadku rzeczywistego zagrożenia
 • Szybka detekcja ognia i zadymienia
 • Zdalny dostęp do obrazu z kamer
 • Zdalne zarządzanie dostępem do obiektu

RVS (Remote Video Solutions) - zdalny monitoring wideo
Usługi zdalnego monitoringu wideo obsługiwane są na platformie IMMIX. Zapewniamy rejestrację wszystkich zdarzeń dotyczących obiektu takich jak: czas łączenia się operatora z obiektem, czas trwania wirtualnego patrolu, rejestracja podjętych działań. Zapewniamy pełną ochronę zarejestrowanych danych oraz dostęp online do podglądu z kamer.

Jak działa wideo weryfikacja alarmów ?

 • W obiekcie instalujemy system kamer i opcjonalnie system nagłośnienia
 • W momencie wzbudzenia alarmu operator SOC otrzymuje powiadomienie
 • Przekaz wideo w czasie rzeczywstym zapewnia oparatorowi wirtualna obecność w obiekcie i możliwość weryfikacji przyczyny alarmu
 • W przypadku instalacji głosników operator może nawiązać kontakt głosowy z intruzem
 • W przypadku korzystania z inteligetnej analizy obrazu i linii perymtrycznych operator otrzymuje prealarm informujący o potencjalnym zagrożeniu, zanim ono faktycznie wystąpi
 • Zdarzenie jest rejestrowane począwszy od wystąpienia prealarmu
Formularz kontaktowy
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.