Monitoring systemów alarmowych

Monitoring systemów alarmowych polega na podłączeniu systemu alarmowego do Securitas Operation Center (SOC) i świadczeniu usługi całodobowego dozorowania sygnałów wraz podejmowaniem reakcji na zdarzenia. Oferujemy montaż własnych systemów alarmowych lub podłączenie systemów alarmowych posiadanych przez klientów. Monitoring systemów alarmowych oferujemy w połączeniu ze zdalnym monitoringiem wideo.

  • Co to jest zdarzenie alarmowe?

Zdarzenie alarmowe to włamanie, akt wandalizmu, ulatnianie się gazu, pożar, zalanie lub każde zdefiniowane przez Państwa zdarzenie, np. dłuższy brak rejestracji ruchu w pomieszczeniu, zniknięcie przedmiotu w wyznaczonym obszarze, przebywanie większej grupy osób w jednym rejonie..

  • Jak reagujemy na zdarzenia alarmowe?

Standardowa reakcja polega na skierowaniu do obiektu najbliższego Patrolu, powiadomieniu Państwa lub wskazanej wcześniej osoby oraz odpowiednich służb ratunkowych, o ile jest taka konieczność. Możemy również zdalnie wyemitować komunikat głosowy do intruza i nakazać opuszczenie terenu.

System alarmowy generuje informacje o wzbudzeniu alarmu, ale brak możliwości podglądu obrazu z kamer powoduje, że operator każdorazowo kieruje na miejsce zdarzenia Patrol, co generuje dodatkowe koszty. Statystyki wskazują, że ponad 95% alarmów wywołały zdarzenia niestanowiące zagrożenia. Dzięki zdalnemu monitoringowi wizyjnemu weryfikujemy sygnały alarmowe, a Państwo otrzymujecie dostęp on-line do obrazu z kamer w swoim domu lub firmie.

  • Oferujemy bezpłatne doradztwo i opracowanie indywidualnego projektu systemu.
  • Korzystamy tylko z urządzeń sprawdzonych dostawców takich jak Axis, Bosch, DSC, RISCO, Satel, EBS, Jablotron, Samsung, UTC, Hikvision.
Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.