System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru stanowi obligatoryjny element systemów zabezpieczeń obiektów użyteczności publicznej i jest jednym z najważniejszych elementów zabezpieczeń budynków.

System Sygnalizacji  Pożaru (SSP) to zbiór elementów, które tworząc instalację o określonej konfiguracji, jest w stanie automatycznie wykryć pożar, inicjować alarm i powiadomić jednostkę straży pożarnej lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.

Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, jeszcze zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr.

Systemy Sygnalizacji Pożaru projektowane i instalowane przez Securitas działają w oparciu o najnowsze i sprawdzone rozwiązania czołowych dostawców systemów sygnacji pożarowej takich jak Bosch, Polon - Alfa, INIM Electronics, UTC, Detectomat, Apollo, System Sensor, Esser.

Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

*
 
 

* Pole wymagane