System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru stanowi obligatoryjny element systemów zabezpieczeń obiektów użyteczności publicznej i jest jednym z najważniejszych elementów zabezpieczeń budynków.

System Sygnalizacji  Pożaru (SSP) to zbiór elementów, które tworząc instalację o określonej konfiguracji, jest w stanie automatycznie wykryć pożar, inicjować alarm i powiadomić jednostkę straży pożarnej lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.

Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, jeszcze zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr.

Systemy Sygnalizacji Pożaru projektowane i instalowane przez Securitas działają w oparciu o najnowsze i sprawdzone rozwiązania czołowych dostawców systemów sygnacji pożarowej takich jak Bosch, Polon - Alfa, INIM Electronics, UTC, Detectomat, Apollo, System Sensor, Esser.

Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.