Securitas security guards Paris

Integracja systemów

Integracja systemów polega na połączeniu kilku systemów bezpieczeństwa w taki sposób, aby możliwa była wymiana danych pomiędzy nimi.

Integracja pozwala na interakcję pomiędzy poszczególnymi systemami, a tym samym na zautomatyzowanie wielu zadań oraz osiągnięcie efektu synergii. Integracja systemów ma również na celu ułatwienie zarządzania bezpieczeństwem obiektu i zwiększenie jego poziomu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu kosztów związanych z obsługą pojedynczych systemów.

Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.