Wirtualny patrol

Zdalna kontrola obiektu przeprowadzana przez operatora Securitas Operation Center za pomocą kamer umieszczonych w obiekcie. Zdalny monitoring pozwala na znacznie częstszą weryfikację stanu bezpieczeństwa obiektu niż za pomocą fizycznych podjazdów patroli. Wirtualny patrol w połączeniu z analityką obrazu znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa.

Korzyści wirtualnego patrolu

 • ekonomiczne rozwiązanie
 • automatyczne powiadomienia o sytuacjach alarmowych i ich dokumentacja
 • dowolność ustalania harmonogramu kontroli - wyrywkowo lub według planu
 • udokumentowane wykonanie kontroli obiektu przez operatora
 • natychmiastowa reakcja w momencie wystąpienia zdarzenia niepożądanego
 • możliwość zastosowania inteligentnej analityki obrazu.

 

Skontaktuj się z nami
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

Jak działa wirtualny patrol?

 • obiekt wyposażany jest w kamery i opcjonalnie głośniki
 • operator łączy się za pomocą kamer z obiektem i weryfikuje bezpieczeństwo
 • połączenie wykonywane jest zgodnie z ustalonym harmonogramem lub wyrywkowo
 • w przypadku stwierdzenia zagrożenia operator podejmuje natychmiast wcześniej ustalone działania: powiadamia osoby upoważnione,  kieruje na miejsce nabliższy patrol, wzywa policję, pogotowie ratunkowe.
 • jeżeli w obiekcie są zainstalowane głośniki, operator nawiążuje kontakt głosowy w przypadku pojawienia się intruza