Wideo weryfikacja

Zdalnie weryfikujemy przyczynę wywołania sygnału alarmowego. Nie generujemy kosztów kierując patrol na miejsce zdarzenia bez uzasadnienia. Przekroczenie wirtualnych linii perymetrycznych wokół obiektu wzbudza nasz alarm jeszcze przez wystąpieniem zagrożenia. Interweniujemy zanim dojdzie do zdarzenia. Wyposażenie obiektu w głośniki umożliwia wydawanie komunikatów w czasie rzeczywistym.

Wideo weryfikacja zdareń alarmowych

Korzyści wideo weryfikacji

 • optymalizacja kosztów - ograniczenie nieuzasadnionych interwencji Patroli pozwala efektywnie optymalizować koszty w porównaniu z tradycyjną formą systemu alarmowego bez wideo weryfikacji
 • reakcja dostosowana do zdarzenia - nie zawsze potrzebna jest nasza interwencja, ponad 90% alarmów wywołują zdarzenia nie stanowiące zagrożenia. Dlatego najpierw sprawdzamy co wywołało alarm, a potem działamy.
 • w przypadku rzeczywistego zagrożenia interweniujemy natychmiast
 • szybka detekcja ognia i zadymienia
 • zdalny dostęp do obrazu z kamer
 • zdalne zarządzanie dostępem do obiektu
Formularz kontaktowy
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

Jak działa wideo weryfikacja alarmów ?

 • wykorzystujemy inteligentną analitykę obrazu
 • Securitas Operation Center otrzymuje prealarm informujący o potencjalnym zagrożeniu, zanim ono faktycznie wystąpi,
 • wzbudzenie prealarmu powoduje automatyczne połączenie się kamer zainstalowanych w obiekcie z Securitas Operation Center  - operator dokładnie widzi co wzbudziło prealarm
 • operator SOC może nawiązać kontakt głosowy z intruzem w czasie rzeczywistym
 • zdarzenie jest rejestrowane począwszy od wystąpienia prealarmu