Securitas security Madrid

Analiza Tablic Rejestracyjnych

Inteligentna analiza obrazu umożliwia zastosowanie automatycznego systemu identyfikacji pojazdów poprzez rozpoznawania tablic rejestracyjnych. System może działać jako autonomiczny element kontroli dostępu służący do wjazdów i wyjazdów pojazdów lub być zintegrowanym systemem kontroli dostępu.

System ma za zadanie analizować numery tablic rejestracyjnych pojazdów, a następnie powiązać je z odpowiednim działaniem przypisanym do konkretnego pojazdu. Przykładem  takich działań jest otwarcie szlabanu i umożliwienie wjazdu na teren parkinu, rozpoczęcie mierzenia czasu przebywania na terenie parkingu, a  w przypadku przekroczenia  dozwolonej wartości wygenerowanie alarmu. System może współpracować z systemami biletowymi.

Korzyści stosowania systemu analizy tablic rejestracyjnych:

  • odczyt tablic rejestracyjnych
  • automatyzacja wjazdu i wyjazdu
  • możliwość rejestrowania wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów bez względu na kraj pochodzenia
  • kontrola czasu przebywania na parkingu
  • automatyczna współpraca z systemami naliczania opłat parkingowych
  • wzrost bezpieczeństwa obiektu
  • szeroki zakres obszaru kontroli dostępu
  • możliwość generowania raportów
Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.