Analityka obrazu

Analityka obrazu wideo jest obecnie najczęściej wykorzystywaną technologią w zarządzaniu bezpieczeństwem. Nowoczesne systemy automatyzują procesy monitorowania wideo i oferującą szeroki zakres funkcji prewencyjnych. Analityka obrazu pozwala na automatyczne wykrywanie, wstępną ocenę zagrożeń i rozpoznanie zdarzenia lub typu zachowań. Operator Securitas Operation Center ma możliwość reakcji jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia. Wcześniej zdefiniowane ciągi logiczne zdarzeń pozwalają wygenerować alarm jeszcze przed wystąpieniem faktycznego zdarzenia.

  • Zliczanie osób

Opcja wykorzystywana głównie w obiektach  handlowych. Wykorzystanie tzw. linii liczącej daje pogląd na ilość ludzi wchodzących i wychodzących z obiektu, umożliwia również zliczanie osób w konkretnym obszarze, np. między regałami co pozwala na negocjacje z dostawcami.

  • Filtry i liczniki wejścia lub wyjścia osób z wyznaczonej strefy

Analiza kolejek w sklepach, przy bramkach na autostradach, dostarczanie informacji o tworzeniu się większych zgromadzeń podczas imprez masowych.

  • Filtry pojawienia się lub zniknięcia obiektu

Wykorzystywane przede wszystkim na dworcach, lotniskach oraz innych obiektach użyteczności publicznej zagrożonych np atakami terrorystycznymi. Funkcja może być również wykorzystywana w muzeach do zabezpieczania eksponatów.

  • Filtr zatrzymania się obiektu w strefie zabronionej

Informacja o parkowaniu w miejscach niedozwolonych lub np. zatrzymaniu pojazdu na autostradzie.

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.