Ochrona przeciwpożarowa

Oferujemy specjalistyczne wsparcie w planowaniu, przygotowaniu i wdrożeniu rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, która polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem.

W  zależności od typu obiektu oferujemy

  • prewencję przeciwpożarową
  • działania ratowniczo-gaśnicze
  • działania w zakresie bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożenia skażeniem chemicznym
  • zabezpieczenie i kontrolę prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych
  • utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej podręcznego sprzętu gaśniczego, sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
  • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.