Patrole

Patrole są doraźną formą ochrony fizycznej, oferta obejmują szeroki zakres działań prewencyjnych oraz interwencje. Dzięki doraźnej formie ochrony, patrole Securitas łączą zalety ochrony fizycznej z optymalizacją kosztów w porównaniu do ochrony fizycznej stałej.

Interwencyjna forma ochrony patroli oznacza podejmowanie działań w momencie otrzymania informacji z Securitas Operation Center o wzbudzenie alarmu. Interwencja następuje zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa.

  • Patrol inspekcyjny - kontrola stanu zabezpieczeń oraz miejsc strategicznych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania obiektu, określonych stref, instalacji, oświetlenia, weryfikacja osób przebywajacych w obiekcie.
  • Transport wartości pieniężnych - transportujemy wartości pieniężne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
  • Asysta przy otwarciu i zamknięciu - zadaniem asysty jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas otwarcia i zamknięcia obiektu oraz  ochronę przed wymuszonym otwarciem. Usługa może być realizowana wraz z dowozem, odbiorem i depozytem kluczy.
  • Eskorta osób, pojazdów i transportów przewożących towary wartościowe.
  • Interwencja na telefon - interwencja realizowana w przypadku telefonicznego zgłoszenie Klienta.
  • Depozyt kluczy, kart dostępu, haseł i innych wartości wraz z dowozem we wskazane miejsce. Usługa realizowana jest całododobowo w przypadku wystąpienia zdefiniowanych wcześniej z Klientem sytuacji.
  • Kontrola jakości - kontrola miejsc, osób oraz procesów. Kontrola może obejmować weryfikację pracy podwykonawców, służb sprzątajacych, prac serwisowych, trzeźwości pracowników oraz weryfikację zabezpieczenia towarów.

 

Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.