Menedżer Bezpieczeństwa

Menedżer Bezpieczeństwa jest usługą outsourcingu zarządzania bezpieczeństwem. Naszym celem jest kompleksowe zarządzanie polityką bezpieczeństwa obiektów Klienta oraz redukcja strat. Menedżer Bezpieczeństwa jest usługą dedykowaną przede wszystkim obiektom z sektora logistyki. Usługa działa niezależnie od ochrony fizycznej oraz systemów zabezpieczeń.

W ramach tej usługi specjalnie przygotowani pracownicy Securitas poznają dokładnie organizację Klienta i zachodzące w niej procesy. Przeprowadzane audyty, modyfikacje procesów i procedur oraz szkolenia pracowników Klienta pod kątem wprowadzonych zmian, prowadzą do poprawy poziomu bezpieczeństwa obiektów. Ekonomicznym efektem podjętych działań jest redukcja strat. Systematycznie nadzorujemy wprowadzane zmiany. Działalność Menedżerów Bezpieczeństwa to również koordynacja i stała kontrola dostawców z zakresu bezpieczeństwa.

Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.