Wirtualny Patrol

Monitoring wideo w postaci wirtualnie dokonywanego patrolu umożliwia wykonywanie okresowych weryfikacji obiektu znacznie częściej niż za pomocą podjazdów kontrolnych. Wirtualny patrol w połączeniu z analityką obrazu oznacza znaczne zwiększenie skuteczności ochrony.

Wirtualny patrol okresowo weryfikuje stan bezpieczeństwa obiektu, a dzięki inteligentnej analizie obrazu system automatycznie wzbudza alarm w przypadku zaistnienia zdefiniowanego wcześniej zdarzenia, a operator Securitas Operation Center wysyła na miejsce zdarzenia Patrol.

Wirtualny Patrol

  • Okresowe zdalne łączenie się operatora SOC z systemem CCTV w celu sprawdzenia obiektu poprzez obserwację obrazu z kamer zainstalowanych w chronionym obiekcie.
  • Połączenie wykonywane jest zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • W przypadku stwierdzenia zagrożenia operator wysyła komuniakt głosowy do intruza, powiadamia osoby upoważnione lub wysyła Patrol na miejsce zdarzenia.

 

Formularz kontaktowy
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.