Raportowanie

Program Communicator Securitas pozwala na tworzenie raportów uwzględniających szeroki zakres wskaźników.

  • Pojazdy

Raport zawiera m.in. informacje o pokonanym dystansie, czasie pracy silnika, ilości i średnim zużyciu paliwa, dystansie pokonywanym przez pojazd w warunkach np. pozasłużbowych.

  • Trasy

Raport zawiera informacje na temat tras przebywanych przez wybrane pojazdy, czasu jazdy, przebytej odległości. Dodatkowo raport  zawiera informacje na temat postojów wybranych samochodów (czas rozpoczęcia i zakończenia postoju oraz miejsce).

  • Kierowcy

Raport zawiera szczegóły pracy kierowców w określonych dniach - czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, pokonany dystans oraz przejazdy poza wyznaczoną trasą i poza godzinami pracy.

  • Przekroczenia

Raport dotyczy przekroczenia ustalonych ograniczeń takich jak prędkość, trasa, obszar.

  • Statystyki

Raport pozwala generować statystyki dla poszczegółnych pojazdów

Formularz kontaktowy
*
*
*
*

*

* Pole wymagane