Monitoring z zakresu ochrony

Oferowane przez nas systemy pozwalają na wykrycie kradzieży lub włamania do pojazdu. Sygnał alarmowy jest generowany automatycznie i wysyłany do Securitas Operations Center wraz z określeniem pozycji obiektu. Międzynarodowy zasięg działania pozwala zlokalizować i odzyskać skradzione mienie na terenie Europy.

Sytuacja alarmowa może być zgłoszona poprzez wciśnięcie przycisku tzw. "cichego alarmu" umiejscowionego w pojeździe. Dodatkowo istnieje możliwość zintegrowania systemu GPS procesem z uruchomienia silnika, co skutecznie minimalizuje prawdopodobieństwo uruchomienia pojazdu przez osoby nieupoważnione oraz na życzenie Klienta umożliwia blokadę rozruchu.

Formularz kontaktowy
*
*
*
*

*