Raportowanie

Program Communicator Securitas pozwala na tworzenie raportów uwzględniających szeroki zakres wskaźników.

  • Pojazdy

Raport zawiera m.in. informacje o pokonanym dystansie, czasie pracy silnika, ilości i średnim zużyciu paliwa, dystansie pokonywanym przez pojazd w warunkach np. pozasłużbowych.

  • Trasy

Raport zawiera informacje na temat tras przebywanych przez wybrane pojazdy, czasu jazdy, przebytej odległości. Dodatkowo raport  zawiera informacje na temat postojów wybranych samochodów (czas rozpoczęcia i zakończenia postoju oraz miejsce).

  • Kierowcy

Raport zawiera szczegóły pracy kierowców w określonych dniach - czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, pokonany dystans oraz przejazdy poza wyznaczoną trasą i poza godzinami pracy.

  • Przekroczenia

Raport dotyczy przekroczenia ustalonych ograniczeń takich jak prędkość, trasa, obszar.

  • Statystyki

Raport pozwala generować statystyki dla poszczegółnych pojazdów

Skontaktuj się z nami
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.