GPS Ortungsdienst

Monitoring GPS

Świadczymy usługi monitoringu pojazdów na terenie Polski i Europy dla osób indywidualnych oraz firm. Współpracujemy z największymi europejskimi dostawcami usług monitorowania i telemetryki w zakresie nadzoru i odzyskiwania skradzionych pojazdów na terenie Europy. Urządzenia montują autoryzowani instalatorzy Securitas we wskazanym miejscu postoju pojazdu na terenie Polski i Europy.

Monitoring GPS optymalizuje koszty działalności firmy

  • monitoring tras, lokalizacji i czasu postoju pojazdów
  • rejestracja i analiza prędkości jazdy i spalania, pokonywanych dystansów, czasie pracy silnika, ilości i średnim zużyciu paliwa,
  • monitoring pracy kierowcy: czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, pokonany dystans, wykaz przejazdów poza wyznaczoną trasą i poza godzinami pracy.
  • dostęp do danych monitorowanych obiektów 24/7 za pomocą platformy Communicator Securitas.
  • monitorowanie przekroczenia ustalonych ograniczeń prędkości, trasy, obszaru.
  • automatyczne alerty i powiadamiania

Monitoring GPS zapewnia bezpieczeństwo floty

Sygnał alarmowy informujący o kradzieży pojazdu jest generowany automatycznie i wysyłany do  Securitas Operations Center wraz z określeniem  pozycji pojazdu. Międzynarodowy zasięg działania Securitas pozwala nam zlokalizować i odzyskać skradzione mienie na terenie Europy.W przypadku kradzieży lub wypadku podejmujemy działania za pośrednictwem ponad 4 tys załóg interwencyjnych w Europie. Działania zawsze koordynują pracownicy Securitas z kraju, gdzie nastąpiło zdarzenie. Eliminujemy barierę językową i konieczność znajomości lokalnych przepisów. Sytuacja alarmowa może być zgłoszona poprzez wciśnięcie przycisku tzw. "cichego alarmu" umiejscowionego w pojeździe. Dodatkowo istnieje możliwość zintegrowania systemu GPS procesem z uruchomienia silnika, co skutecznie minimalizuje prawdopodobieństwo uruchomienia pojazdu przez osoby nieupoważnione oraz na życzenie Klienta umożliwia blokadę rozruchu.

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.