Securitas security Paris

Polityka Bezpieczeństwa

Opracowujemy kompleksową politykę bezpieczeństwa. Wspólnie z Klientem definiujemy procedury i zasady działania organizacji, które będą ograniczać występowanie zjawisk niepożądanych i jednocześnie zapewnia optymalne warunki do stabilnego rozwoju firmy. Polityka bezpieczeństwa umożliwia efektywne zarządzanie bezpieczeństwem organizacji.

Opracowując politykę bezpieczeństwa wykorzystujemy wszystkie zasoby organizacji do stworzenia bezpiecznego środowiska, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza Klienta. Wspólnie definiujemy podstawy formalno-prawne regulujące podejście organizacji do kwestii zarządzania bezpieczeństwem.

Opracowanie polityki bezpieczeństwa:

  • Analiza zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
  • Ochrona osób, obiektów, mienia, informacji, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych zasobów organizacji
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Planowanie ciągłości działania
  • Bezpieczeństwo procesów operacyjnych
Formularz kontaktowy
*
*
*

Prosimy o wybranie usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani

*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.