Securitas security guard Las Vegas

Kodeks Wartości i Etyki

Kodeks Wartości i Etyki Securitas reguluje nasze relacje z klientami, pracownikami i społeczeństwem. Każdy pracownik i partner biznesowy ma obowiązek przestrzegać Kodeks i innych kluczowych zasad, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszymi wartościami i zasadami.

Promujemy środowisko otwartości, prosimy o niezwłoczne informowanie nas o działaniach mogącym stanowić naruszenie Kodeksu, przepisów prawa lub innych zasad Grupy. Securitas zabrania jakichkolwiek działań odwetowych w stosunnku do pracowników, którzy w dobrej wierze zgłosili informacje o naruszeniach odwetowych Kodeksu Wartości i Etyki.

Securitas Integrity Line

Pracownicy są zobowiązani zgłaszać wszelkie przypadki mogące stanowić zagrożenie dla naszych wartości, reputacji i zasad etycznych swojemu przełożonemu lub przedstawicielowi działu kadr. W szczególnych przypadkach zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem wirtyny Securitas Integrity Line. System jest dostępny przez całą dobę i stanowi uzupełnienie działań kadry zarządzającej. dodatkowy kanał komunikacji, który należy postrzegać jako jeszcze jeden sposób dokonywania zgłoszeń.

 

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.