Securitas security guard Las Vegas

Kodeks Wartości i Etyki

Misją Securitas jest ochrona domów, miejsc pracy i społeczności, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o trzy podstawowe wartości: Uczciwość, Czujność i Uczynność. Ochrona tych wartości zależy w dużej mierze od naszych pracowników.

Kodeks Wartości i Etyki Securitas

Jesteśmy dumni ze swoich pracowników i chcemy by wiedzieli, że ich opinia jest dla nas ważna. Zdajemy się na pomoc pracowników i zachęcamy do zgłaszania wszelkich przypadków, które mogą stanowić zagrożenie dla naszych wartości, reputacji oraz zasad etycznych. Poprzez zgłaszanie przypadków naruszeń Kodeksu Wartości i Etyki Securitas, pracownicy przekazują nam niezbędne informacje pozwalające wyeliminować daną sytuację.

Securitas Integrity Line

Specjalnie w tym celu utworzyliśmy witrynę internetową – Securitas Integrity Line służącą jako dodatkowe narzędzie komunikacji. System jest dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i stanowi uzupełnienie działań kadry kierowniczej. Zachęcamy do bezpośredniego zgłaszania naruszeń w pierwszej kolejności swojemu przełożonemu, menedżerowi, lokalnemu przedstawicielowi działu kadr lub dyrektorowi ds. zarządzania ryzykiem. Securitas Integrity Line to dodatkowy kanał komunikacji, który należy postrzegać jako jeszcze jeden sposób dokonywania zgłoszeń.

Securitas zabrania jakichkolwiek działań odwetowych w stosunnku do pracowników, którzy w dobrej wierze zgłosili informacje o naruszeniach odwetowych Kodeksu Wartości i Etyki.

W ciągu 3 do 5 dni pracownik otrzyma potwierdzenie przekazania zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane, a pracownik otrzyma informacje zwrotne w stosownych przypadkach.

 

Formularz kontaktowy
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.