vaktare plastrar om ett barn

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób transparentny, dbanie o rozwój pracowników, realizowanie wszystkich aspektów naszej pracy zgodnie z Kodeksem Wartości i Etyki Securitas oraz zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi integralną część naszej pracy. Usługi Securitas zapewniają korzyści w sferze społecznej oraz finansowej. Beneficjentami są nie tylko nasi Klienci. Dbamy o bezpieczeństwo umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw oraz społeczności. Zapewniamy bezpieczeństwo ludziom, którzy wykonują swoje zawodowe obowiązki i wchodzą w interakcje z naszymi Klientami. Rozwijamy również usługi specjalistyczne podnoszące skuteczność działania naszych Klientów.

Zrównoważone działania

Prowadzimy działalność w sposób zrównoważony pod względem finansowym, społecznym i ekologicznym. Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, a nasze działania prowadzimy w sposób etyczny, biorąc po uwagę ich wpływ na środowisko. Jest to warunek konieczny zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszej działalności.

W celu utrzymania i promowania wysokich standardów etycznych opieramy się na wytycznych zawartych w Kodeksie Wartości i Etyki Securitas. Jesteśmy zwolennikami stałego dialogu z naszymi partnerami, począwszy od Klientów, aż po dostawców i podmioty odpowiedzialne za podejmowanie decyzji politycznych.

Zrównoważony rozwój

Securitas nieustannie usprawnia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
i komunikacji, m.in. opracowując raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI).

Kodeks Etyki i Wartości Securitas

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.