Kurs Menedżerów Ochrony Fizycznej

Kurs Menedżerów Ochrony Fizycznej jest organizowany każdego roku przez Ośrodek Szkolenia Służb Ochrony Securitas. Kurs odbywa się w ramach programu rozwoju kadr.

  • Celem kursu jest przygotowanie pracowników do objęcia stanowiska Menedżera Ochrony Fizycznej. Ukończenie kursu stwarza możliwość dalszego rozwoju kariery zawodowej w Securitas.
  • Kandydaci na kurs rekomendowani są przez Menedżerów lub zgłaszają się sami. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest spełnienie podstawowych kryteriów przyjęcia na kurs i zdanie egzaminu wstępnego w formie testu.
  • Kurs trwa 4-5 miesięcy i obejmuje dwudniowe lub czterodniowe sesje w miesiącu.
  • W celu zapewnienia wysokiego poziomu nauki, szkolenia prowadzą doświadczeni menedżerowie. Zakres przekazywanej wiedzy obejmuje między innymi: zagadnienia operacyjne związane z ochroną fizyczną z uwzględnieniem kluczowych segmentów klientów, finanse, zarządzanie personelem, negocjacje handlowe, obsługę klienta, Kodeks Etyki i Wartości Securitas oraz  system zarządzania jakością.
  • Kurs kończy się egzaminem.
Formularz kontaktowy
*
*
*

*

* Pole wymagane