Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grajewie jest niepubliczną placówką oświatową założoną i prowadzoną przez spółkę Securitas East. Placówka powstała w 2005 roku, jej celem jest kształcenie przyszłych pracowników ochrony z naciskiem na praktyczne aspekty wykonywania zawodu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Securitas umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania wyższego stopnia kwalifikacji zawodowych  i przygotowania ogólnego poprzez:

  • organizację szkoleń, dokształcania i doskonalenia,
  • realizację odpowiednich programów kształcenia z poszczególnych form pracy dydaktycznej,
  • kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności  w życiu codziennym iw pracy zawodowej.

Cele działalności Centrum Szkolenia Ustawicznego:

  • podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie pracowników oraz zespołów służb ochrony do właściwego wykonywania obowiązków w ramach obowiązujących norm prawnych i wypracowanych standardów,
  • realizacja działań szkoleniowych dla podmiotów zewnętrznych
  • podnoszenie poziomu i standardów programów szkolenia służb ochrony w Polsce,
  • podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie możliwych zagrożeń wynikających z uwarunkowań cywilizacyjnych i lokalnych oraz sposobów unikania i radzenia sobie w sytuacjach takiego zagrożenia.

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Securitas działa Ośrodek Kształcenia Kursowego prowadzący kursy, szkolenia dla pracowników Securitas i podmiotów zewnętrznych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Securitas w Grajewie swoje cele i zadania realizuje w Grajewie i w formie wyjazdowej w Białymstoku, Ostrołęce, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach,  Gdańsku i Olsztynie oraz w  innych  miastach zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Centrum.


Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.