Securitas security guard

Kodeks Etyki i Wartości Securitas

Uczciwość, Czujność i Uczynność to nasze wartości, według których postępujemy każdego dnia. Wartości wyznaczają kierunek naszych codziennych działań, relacji z Klientami i współpracownikami oraz kształtują kulturę Securitas.

  • Uczciwość

Pracownik Securitas to człowiek uczciwy i w pełni godny zaufania Klientów, którzy powierzają nam ochronę swojego majątku. Naszym zdaniem, uczciwość to także otwarte wyrażanie własnych opinii, dzielenie się informacją oraz zgłaszanie wszelkich niezgodności. Uczciwość jest wartością, co do której Securitas nie uznaje żadnych kompromisów.

  • Czujność

Profesjonalizm w branży ochrony wiąże się z obserwacją, analizą zdarzeń oraz byciem przygotowanym na nieprzewidziane. Nasi pracownicy są zawsze czujni, co często pozwala im zauważyć rzeczy dla innych niewidoczne. Czujność oznacza również zwracanie uwagi na sytuacje, które potencjalnie mogą być ryzykowne oraz niepożądane z punktu widzenia ochrony Klienta oraz jego mienia.

  • Uczynność

Pracownik Securitas jest zawsze gotowy nieść pomoc. Dotyczy to również sytuacji, gdy podejmowane działania wykraczają poza nasze formalne obowiązki. Nasi pracownicy działają w imię bezpieczeństwa, dlatego można na nich liczyć w każdej sytuacji.

Formularz kontaktowy
*
*
*

*

* Pole wymagane