Securitas security guards

Aviation

Naszymi klientami są przedstawiciele portów lotniczych z sektora państwowego i prywatnego, a także linie lotnicze i inne firmy związane z działalnością lotniczą oraz działalnością okołolotniskową.

Usługi aviation w Grupie Securitas

Zapraszamy do zapoznania się usługami dla sektora aviation na świecie z publikacją Securitas Aviation Inside 

Securitas jako jedna z nielicznych firm ochrony w Polsce  posiada:

  • ubezpieczenie OC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 października 2012, które reguluje kwestie ubezpieczenia OC przedsiębiorców ubiegających się o ochronę lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.
  • Zatwierdzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w zgodnym z KPS, pismem  nr ULC-LOB-3/8250-0014/02/14 oraz ULC-LOB-3/8250-0037/01/14
  • Własny zestaw profesjonalnych symulantów improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz ich komponentów do przeprowadzania otwartych i zamkniętych testów ochrony.
  • Własny program Securitas X-ray Master (Computer Based Training), zgodny z wymaganiami 11.4.1. Rozporządzenia 2015/1998, dedykowany do szkolenia operatorów kontroli bezpieczeństwa. Baza obrazów ww. systemu CBT jest aktualizowana regularnie w oparciu o międzynarodową bazę wymiany danych Securitas Aviation, zarówno dla bagażu kabinowego, rejestrowanego, a także zaopatrzenia, ładunków, poczty oraz przesyłek.

Klienci segmentu aviation

Skontaktuj się z nami

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.