Securitas security guards

Aviation

Naszymi klientami są przedstawiciele portów lotniczych z sektora państwowego i prywatnego, a także linie lotnicze i inne firmy związane z działalnością lotniczą oraz działalnością okołolotniskową.

Kwalifikacje pracowników Securitas

 • określone wymagania zgodnie z obowiązujacymi przepisami unijnymi i krajowymi.
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa

Obligatoryjne szkolenia zawodowe

 • szkolenia dotyczące świadomości bezpieczeństwa lotniczego
 • szkolenia podstawowe dla operatorów kontroli bezpieczeństwa zakończone egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • Szkolenia rekarentowe 6/6 - Securitas w tym zakresie używa własnego programu zwanego CBT (Computer Based Trening)
 • szkolenia specjalistyczne zawodowe

Securitas jako jedna z nielicznych firm ochrony w Polsce  posiada:

 • ubezpieczenie OC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 października 2012, które reguluje kwestie ubezpieczenia OC przedsiębiorców ubiegających się o ochronę lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.
 • Zatwierdzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w zgodnym z KPS, pismem  nr ULC-LOB-3/8250-0014/02/14 oraz ULC-LOB-3/8250-0037/01/14
 • Własny ośrodek szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego z     urządzeniem rentgenowskim HI SCAN 6040I i bramką magnetyczną HI PE MULTIZONE PLUS.
 • Własny zestaw profesjonalnych symulantów improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz ich komponentów do przeprowadzania otwartych testów ochrony.
 • Własny program X –Ray Master (Computer Based Training) zgodny z wymaganiami 11.4.1 rozporządzenia nr 185/2010 dedykowany do szkolenia operatorów kontroli bezpieczeństwa. Program służy do szkoleń rekarentowych i  posiada dedykowaną bazą szkoleniową zawierającą ponad 10.000 przykładowych obrazów x- ray dotyczących ładunków, poczty oraz przesyłek.

Klienci segmentu aviation

Skontaktuj się z nami

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.