Małe i średnie firmy

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich gospodarek europejskich i są ważnym segmentem Klientów Securitas. Firmy z tego sektora to najczęściej Klienci szukający połączenia wysokiej jakości usług i umiarkowanej ceny.

Tworzenie takich systemów ochrony jest największym wyzwaniem i daje ogromne pole do pracy koncepcyjnej. Systemy bezpieczeństwa opracowywane na potrzeby Klientów z tego sektora, bardzo często stają się produktami powszechnie pożądanymi.

Bezpieczeństwo MiŚP

Rozwiązaniem rekomendowanym dla sektora małych i średnich firm jest Kontakt Pakietowy. Głównym atutem projektu jest optymalne zabezpieczenie obiektów oraz brak konieczności inwestycji Klienta w system ochrony. Kontrakt Pakietowy przewiduje opracowanie szczegółowej koncepcji ochrony obiektu opartej na analizie zagrożeń oraz instalację systemów sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej z cyfrową rejestracją obrazu, systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, sygnalizacji wykrycia pożaru i gazu oraz zabezpieczeń mechanicznych.

Skontaktuj się z nami