Zastrzeżenia prawne

Ochrona danych i wyłączenie odpowiedzialności

Poniższa nota zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz określa wyłączenia odpowiedzialności dotyczące treści strony internetowej Securitas w Polsce. Jednocześnie zastrzegamy, iż dodatkowe zapisy dotyczące polityki poufności i postanowienia określające wyłączenie odpowiedzialności mogą znajdować się na poszczególnych stronach dotyczących Spółek Grupy Securitas lub też na stronach internetowych Grupy Securitas.

Prawa autorskie, znak towarowy i warunki korzystania

Zawartość niniejszej strony chroniona jest ustawą z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym samym stanowi własność spółki Securitas Polska Sp. z o.o.  Jeżeli na stronie nie wskazano inaczej wszelkie znaki towarowe, oznaczenia handlowe, wzory przemysłowe, patenty oraz wykorzystywane do oznaczania prowadzonej działalności gospodarczej „loga” a także oznakowania znajdujące się w jej treści, są wyłączną własnością spółki Securitas AB i/lub jej podmiotów zależnych. 

Jeżeli informacje dotyczące posiadanych uprawnień w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, podmiot uprawniony niniejszym udziela prawa, to jest wyraża zgodę na przeglądanie, kopiowanie, wydruk i rozprowadzanie materiałów zawartych na stronie internetowej z zastrzeżeniem, iż:

(i) materiały wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do użytku prywatnego i o charakterze niekomercyjnym czyli nie związanym w jakimkolwiek stopniu z prowadzoną lub planowaną przez korzystającego z działalnością gospodarczą,
(ii) materiały wykorzystywane będą jedynie w celach informacyjnych, oraz 
(iii) każdorazowo podane zostanie źródło ich  pochodzenia.

Polityka prywatności

Przekazane Securitas dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na przesłane zapytania i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Administratorem danych jest Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036743

Osoby korzystające z formularzy kontaktowych zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.) dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymienionych w formularzach kontaktowych umieszczonych na www.securitas.pl, przez Securitas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036743, w celu marketingu usług własnych administratora danych. Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądaniach zaprzestnia przetwarzania danych.”
 
Niniejsza strona może zawierać linki do stron internetowych niezwiązanych z Grupą Securitas. W związku z powyższym, Securitas nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu stosowanej przez podmioty dysponujące i/lub wykorzystujące te strony internetowe polityki poufności i praktyk.  

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Informujemy, że dla Państwa wygody używamy plików cookies i podobnych technologii. Przeglądanie strony może wiązać się z zapisaniem plików cookies na urządzeniu użytkownika,  np. na twardym dysku.

Czym są pliki „cookies”?
Plik „cookie” jest małym plikiem tekstowym zawierającym dane identyfikacyjne (ciąg liter i cyfr), wysyłanym z serwera „www” do przeglądarki i przez nią przechowywanym. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

Użytkownicy mogą skonfigurować swoje urządzenie w sposób umożliwiający akceptację wszystkich  plików „cookie”, uzyskiwanie informacji o pojawieniu się pliku „cookie” lub mogą całkowicie zablokować otrzymywanie plików „cookie”.

Wybór ostatniej opcji, czyli zablokowanie otrzymywania plików „cookie”,  oznacza iż użytkownik nie będzie miał dostępu do pewnych spersonalizowanych funkcji, co w konsekwencji może uniemożliwić mu pełne wykorzystanie wszystkich funkcji dostępnych na stronie internetowej z której przesyłane są do przeglądarki pliki „cookie”. Każda przeglądarka jest inna, dlatego należy sprawdzić informacje o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w menu „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.  

Pliki „cookies” wykorzystywane przez naszą stronę internetową
Użytkownik może od nas otrzymać/otrzyma od nas następujące pliki „cookies”:
• pliki cookies strony kampanii )
• pliki cookies strony wyłączenia odpowiedzialności
• pliki cookies dotyczące wyboru języka
• pliki cookies narzędzia
• pliki cookies mediów społecznościowych (np. Facebook, Google Plus +1, etc.)
• pliki cookies Youtube


Narzędzie Site Catalyst
Securitas korzysta z Site Catalyst, narzędzia Adobe System.INC (dalej „Adobe”) służącego do tworzenia statystyk stron www. Narzędzie to porządkuje pliki „cookies” w celu oceny wykorzystania strony przez użytkownika i generowania raportów z natężenia ruchu.

Adobe przechowuje informacje zebrane przy pomocy plików „cookies” na serwerach. Może również przekazywać powyższe informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Adobe. Akceptując wykorzystanie plików „cookies” na stronie internetowej Securitas, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Adobe w sposób i w celach opisanych powyżej.

Polityka prywatności Adobe dostępna jest na stronie: www.omniture.com/en/privacy/product

Narzędzie Google Analytics
Securitas korzysta z Google Analytics, narzędzia firmy Google Inc. (dalej „Google”) służącego do tworzenia statystyk stron www. Narzędzie porządkuje pliki „cookies” w celu oceny wykorzystania strony przez użytkownika i generowania raportów z natężenia ruchu.


Google przechowuje informacje zebrane przy pomocy plików „cookies” na serwerach. Może również przekazywać powyższe informacje stronom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył numeru IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.  Akceptując wykorzystanie plików „cookies” na stronie internetowej Securitas, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Google w sposób i w celach, które opisano powyżej.

Polityka prywatności Google dostępna na stronie: www.google.com/privacypolicy.html

W jaki sposób korzystamy z plików „cookies”?
Podczas każdej wizyty na stronie internetowej Securitas, strony które widzi użytkownik oraz wszelkie pliki „cookies” zostają zapisane w urządzeniu (np. komputer, tablet) użytkownika. Pliki „cookies” pozwalają zarządzającym stroną internetową zdobyć cenne informacje, na przykład określić, czy dane urządzenie, (a co za tym idzie prawdopodobnie jego użytkownik) odwiedziło już wcześniej daną stronę internetową. Odbywa się to podczas kolejnej wizyty na stronie, poprzez analizę plików „cookie”  pozostawionych w czasie poprzedniej wizyty . Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku wielu witryn internetowych.

Zbiorcze dane statystyczne na temat użytkownika generowane przy pomocy plików „cookies” umożliwiają nam dostarczenie użytkownikom odwiedzającym naszą stronę właściwych informacji.

Jeśli akceptujesz pliki „cookies” na naszej stronie internetowej, wybierz polecenie „Akceptuj” i kontynuuj przeglądanie strony.

Zarządzanie plikami „cookies”
Securitas nie będzie wykorzystywał plików „cookies” w celu zbierania informacji umożliwiających ujawnienie tożsamości użytkownika. Jeżeli jednak użytkownik zdecyduje się ograniczyć lub zablokować pliki „cookies” ustawione przez stronę internetową Securitas, lub jakąkolwiek inną stronę, może to zrobić w ustawieniach przeglądarki. Funkcja „Pomoc” powinna zawierać stosowne instrukcje.
Można również odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera obszerne informacje, w jaki sposób ograniczyć lub zablokować pliki „cookies” w różnych przeglądarkach.

Ponadto, strona ta zawiera szczegółowy opis sposobu, w jaki można usunąć pliki „cookies” z komputera użytkownika oraz bardziej ogólne informacje o samych plikach „cookies”. W przypadku przeglądarek w telefonach komórkowych należy skorzystać z podręcznej instrukcji.

Brak akceptacji plików „cookies” na niniejszej stronie internetowej.
Użytkownik chcący zablokować pliki „cookies” ustawione przez stronę internetową Securitas, może przeglądać zawartość bez wybrania polecenia “Akceptuj” znajdującego się na pasku na górze strony. Pasek pozostanie widoczny na stronie, a żadne pliki „cookies” nie zostaną zapisane.

Gwarancje i Odpowiedzialność

INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE UDZIELANE SĄ BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM,  LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANEJ GWARANCJI W ZAKRESIE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH.

Securitas oświadcza, iż nie przejmuje odpowiedzialności i nie składa żadnego rodzaju zapewnień i/lub oświadczeń względem innych stron internetowych, z jakimi użytkownicy mogą zostać połączeni za pośrednictwem niniejszej strony. Użytkownik zawsze odpowiedzialny jest za podjęcie wszelkich środków ostrożności zmierzających do zabezpieczenia się przed ewentualnymi niebezpiecznymi programami jakie mogą być podłączone do wybieranych podstron.

Securitas oświadcza, iż informacje zawarte na stronie mogą zawierać uchybienia techniczne lub błędy drukarskie. 

Securitas oświadcza także, że informacje zawarte na tej stronie mogą być zmieniane w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia bądź zobowiązania do przekazanie takiego zawiadomienia.  

Transfer Internetowy

Securitas czuje się w obowiązku przekazać informację, że z uwagi na to, że Internet jest środowiskiem globalnym, wykorzystywanie go do zbierania i przetwarzania danych osobowych pociąga za sobą konieczność przesyłania danych  w oparciu o ogólnie przyjęte na świecie warunki. W związku z tym przeglądając niniejsza stronę i kontaktując się z Securitas drogą elektroniczną użytkownik akceptuje stosowany przez nas powyższy proces przesyłu danych. Użytkownik oświadcza, iż wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych spółkom należącym do Securitas Group, znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem iż dane te nie zostaną przekazane stronom nie będącym częścią Securitas Group.

Kontakt

Więcej informacji dotyczących polityki prywatności można uzyskać kontaktując się z: info@securitas.pl