30 października 2015

Zarząd Securitas Security Services Europe informuje, że w dniu 30 września 2015 r. Pan Grzegorz Pilaszek przestał pełnić funkcje w Zarządzie spółek Securitas w Polsce oraz nie obejmuje stanowiska Dyrektora Zarządzającego Operacjami.

Kontakt dla przedstawicieli mediów

Securitas Polska
Małgorzata Rejman
Menedżer ds. Komunikacji i Marketingu
tel.+224570742
malgorzata.rejman@securitas.pl

Adres korespondencyjny
Securitas Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa