Znak Jakości KidZone 2013

14 marca 2014

Securitas Polska Sp. z o.o. otrzymała certyfikat Znak Jakości KidZone Edycja 2013 pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Znak Jakości Kidzone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez firmy w celu dostosowania produktów i usług do najwyższych standardów. Ma też na celu wyłonienie i uhonorowanie podmiotów , które w codziennych działaniach dążą do osiągania najwyższej jakości i wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoich produktów i usług oraz wprowadzają nowoczesne rozwiązania, których celem jest bezpieczeństwo dzieci.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 14 marca podczas Gali Finałowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Dostępne dokumenty