Zmiany w strukturze Grupy Securitas w Polsce

31 stycznia 2013

W dniu 31.01.2013 uchwalony został plan podziału spółki Purzeczko - Grupa Securitas Sp. z o.o., który dokonany zostanie na zasadzie „podziału spółki przez wydzielenie”. W wyniku tego podziału przeniesiona zostanie część majątku spółki Purzeczko - Grupa Securitas Sp. z o.o. na spółkę pod firmą Securitas Services Sp. z o.o.

Jest to kontynuacja zmian strukturalnych, zapoczątkowana w lipcu 2012 roku i wynikających z konsolidacji Patroli i Monitoringu.
Zmiana ma na celu usprawnienie procesów przepływu informacji, rozwoju wspólnych usług oraz optymalizację kosztową na poziomie zarządzania i administracji.

Dostępne dokumenty