Zmiany na stanowiskach

1 lipca 2007

Paweł Rafalski Vice President East w Securitas AB, Krzysztof Toczyski Prezesem Spółek Securitas w Polsce

Z dniem 1 lipca 2007 Paweł Rafalski objął stanowisko Vice President East w Europejskiej strukturze koncernu Securitas AB. W koncernie o rocznych przychodach 8 mld USD, zatrudniającym ponad 215 tysięcy pracowników, Rafalski będzie odpowiedzialny za rozwój firmy i ekspansję w Europie Środkowo – Wschodniej. Jest to najwyższa pozycja w grupie Securitas piastowana jak dotąd przez Polaka. Paweł Rafalski ukończył Uniwersytet Warszawski na wydziale Japonistyki, podyplomowe studia w AWF Kraków oraz podyplomowe studia menedżerskie na SGH. Jest też absolwentem międzynarodowego programu Securitas Executive Training i członkiem American Society for Industrial Security. Rafalski jest przedstawicielem Polski w CoESS (Confederation of European Security Services) i ekspertem z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacji w CEN. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.

Stanowisko prezesa zarządu w spółkach Securitas Polska i Securitas Services, wchodzących w skład grupy Securitas w Polsce, objął Krzysztof Toczyski. Do chwili powołania na stanowisko prezesa Securitas, Toczyski był Prezesem Zarządu firmy Ahbud, będącej częścią grupy Hochtief Polska. Wcześniej Krzysztof Toczyski piastował kierownicze stanowiska w spółkach wchodzących w skład Grupy Hochtief, oraz pełnił m.in. funkcje związane z zarządzaniem jakością i ryzykiem biznesowym przy zarządzie grupy Hochtief w Essen. W latach 1991-1997 współtworzył Generalny Konsulat RP w Hamburgu, wieńcząc tę misję funkcją Konsula RP. Nowy Prezes Securitas w Polsce jest absolwentem trzech uczelni – Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów w AWF Kraków i Studium zarządzania biznesem (Betriebswirtschaftslehre), Institut für Lernsysteme w Hamburgu. Biegle włada trzema językami: niemieckim, angielskim i rosyjskim.