Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

10 stycznia 2011

Oddziały Securitas na terenie całego kraju wzięły w tym roku udział w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólna akcja ponad 50 firm z branży w ramach Porozumienia Partnerstwa została zainicjowana przez Polski Związek Pracodawców „OCHRONA”, ale do pomocy włączyły się również firmy niezrzeszone.

Pracownicy Securitas wsparli Wielką Orkiestrę we wszystkich naszych oddziałach, do akcji włączyło się blisko 130 pracowników i 40 samochodów patrolowych. W skali Polski nad bezpieczeństwem Wielkiej Orkiestry czuwało ponad 10 000 pracowników ochrony i 2500 tysiąca samochodów. Naszym głównym zadaniem były działania prewencyjne i szybkie reagowania w sytuacjach stwarzających potencjalne zagrożenie oraz udzielanie doraźnej pomocy i wparcia wolontariuszom. Ochroną objęte zostały również koncerty i imprezy towarzyszące. Wsparcie wolontariuszy było realizowane na wielu płaszczyznach. Począwszy od aktywnego włączania się do zbiórki pieniędzy i asysty przy przewożeniu puszek do sztabów Orkiestry, aż po zwykłą koleżeńską pomoc polegającą na częstowaniu wolontariuszy ciepłą herbatą lub udostępnienie telefonu.

 

Dostępne dokumenty