Wielka Brytania: przejęcie firmy Reliance Security Services

30 września 2010

30 września Securitas przejął operacje związane z usługami ochrony prowadzone przez firmę Reliance Security Group na terenie Wielkiej Brytanii. Reliance Security Services zatrudnia około 8000 pracowników i jest jednym z wiodących dostawców usług ochrony w Wielkiej Brytanii. Spółka prowadzi bardzo zróżnicowane kontrakty i posiada stabilny portfel klientów. Świadczy wyspecjalizowane usługi ochrony, usługi ochrony fizycznej stałej i doraźnej oraz obsługuje porty lotnicze.

Dzięki akwizycji Securitas stanie się jedną z wiodących firm w sektorze usług ochrony w  Wielkiej Brytanii zatrudniając około 12 500 pracowników. Szacuje się, iż akwizycja pozytywnie wpłynie na wielkość zysku z akcji Securitas w 2012 roku, a marże Securitas Services Europe w czwartym kwartale 2010 roku i w kolejnych latach ulegną obniżeniu.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez Securitas spółki Reliance European Commission

Konsolidacja nabrała mocy prawnej z dniem 9 listopada, 2010 roku.