Solidny Pracodawca 2007

1 października 2007

Solidny Pracodawca 2007

Securitas został po raz kolejny nominowany do tytułu Solidny Pracodawca Roku 2007. Jest to już czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Przegląd Gospodarczy. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i środowiska pracodawców na aspekty polityki personalnej prowadzonej przez polskie przedsiębiorstwa. Kryteria, jakie brane są pod uwagę przy przyznawaniu tytułu to przede wszystkim wskaźnik solidności zatrudnienia, terminowość wypłat, warunki socjalne, indywidualne podejście do pracowników, program motywacyjny, zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie,  dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II kwartale 2008 r.