Securitas wchodzi na rynek usług ochrony w Montenegro

1 sierpnia 2010

Securitas przejął 75 procent udziałów w spółce Guardian Security w Montenegro.

Przejęcie umocniło pozycję Securitas w obszarze Bałkanów i zapewniło pozycję lidera na rynku ochrony w Montenegro. Guardian Security zatrudnia około 600 pracowników ochrony. Spółka posiada stałe portfolio klientów, wśród których znajdują się firmy m.in.  z takich sektorów jak górnictwo, budownictwo i finanse.

Akwizycja nabrała mocy prawnej z dniem 1 sierpnia, 2010 roku.