Securitas wchodzi na rynek usług ochrony w Kostaryce

9 grudnia 2011

Securitas przejął spółkę CSS Internacional świadczącą usługi ochrony w Kostaryce.
Wartość przedsięwzięcia szacuje się na 56 milionów koron szwedzkich (4 125 MCRC).

CSS Internacional jest trzecią co do wielkości spółką z branży usług ochrony w Kostaryce.
Firma zatrudnia 1 000 pracowników świadcząc swoje usługi na terenie całego państwa. Roczna sprzedaż firmy kształtuje się na poziomie 95 milionów koron szwedzkich (7 000 MCRC).

Sektor usług ochrony w Kostaryce jest zdywersyfikowany. Działa na nim około 600 firm, które łącznie zatrudniają około 30 000 pracowników.

Konsolidacja nabrała mocy prawnej z dniem 1 grudnia 2011.

Niniejsza notatka prasowa jest również dostępna na stronie: www.securitas.com.