Securitas rozszerza ofertę technologiczną w Belgii

31 października 2014

Securitas przejął belgijską spółkę SAIT zajmującą się integracją systemów bezpieczeństwa i systemów komunikacji krytycznej. Sprzedawcą jest spółka inwestycyjna Crescent.

Firma SAIT działa w obszarze sieci bezprzewodowych, rozwiązań z zakresu ochrony fizycznej oraz integralności danych. Spółka specjalizuje się zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa wspieranych przez bezpieczne sieci o krytycznym znaczeniu. Spółka obsługuje takie segmenty jak przemysł, transport publiczny, rządowy, policję, obronę, sektor morski, telekomunikacyjny. SAIT zatrudnia 80 pracowników.

Przejęcie pozwoli Securitas umocnić ofertę technologiczną w Belgii oraz pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Akwizycja daje możliwość obsługi nowych segmentów klientów np. policji, obrony i miast, a także opracowania nowej oferty usług ochrony. 

Przejęcie nabiera mocy prawnej z dniem 1 listopada, 2014 roku.