Securitas przejmuje firmę Protect w Chorwacji

5 stycznia 2012

Securitas nabył 85 % udziałów w chorwackiej spółce Protect działającej w branży usług ochrony. Przejęcie pozostałych 15 % nastąpi w 2013 roku. Wartość 85 % udziałów szacowana jest na 53 miliony koron szwedzkich (43 miliony kun).

Firma Protect świadczy usługi z zakresu ochrony fizycznej, zatrudnia około 600 pracowników, zaś roczna sprzedaż spółki kształtuje się na poziomie około 73 milionów koron szwedzkich (60 milionów kun).

Securitas rozpoczął działalność na chorwackim rynku usług ochrony w lipcu 2011 roku, jako pierwsza i jedyna licząca się międzynarodowa firma z tej branży. Przejęcie umocni pozycję Securitas w obszarze miasta Rijeka.
Chorwacki rynek usług ochrony jest rozdrobniony. Działa na nim około 250 firm zatrudniających łącznie około 15 000 pracowników. Jednakże 60 % całkowitej sprzedaży należy do 10 największych spółek.

Konsolidacja nabrała mocy prawnej w dniu 4 stycznia 2012 roku.

Niniejsza informacja prasowa dostępna jest również na stronie www.securitas.com.