Securitas dokonał w Polsce akwizycji firmy ochrony

29 października 2010

29 października 2010 spółka Securitas Polska nabyła 100% udziałów w firmie Nordserwis.pl Sp. z o.o. świadczącej usługi ochrony w północno-wschodniej Polsce.

Nordserwis.pl jest firmą o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku, charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym portfolio klientów i zatrudnia 250 pracowników. Głównym obszarem działalności firmy jest ochrona fizyczna stała, patrole i monitoring.

Obecna nazwa przejętej spólki brzmi Nordserwis Securitas.

Rynek usług ochrony w Polsce jest bardzo fragmentaryczny, obserwuje się jednak procesy konsolidacyjne. Całkowita wartość rynku szacowana jest na 10 miliardów 400 milionów koron szwedzkich (4 miliardy 500 milionów PLN). Zatrudnienie w sektorze znalazło około 200 000 pracowników.