Rumunia: przejęcie spółki Cobra Security

2 grudnia 2010

Securitas dokonał przejęcia spółki Cobra Security działającej na rynku usług ochrony w Rumunii.

Cobra Security  zatrudnia ponad 1 000 pracowników, posiada bardzo  stabilny i zróżnicowany portfel Klientów. Spółka świadczy głownie usługi ochrony fizycznej i monitoringu oraz działa na terenie całej Rumunii. Akwizycja umocni pozycję Securitas na rynku usług ochrony w Rumunii.


Konsolidacja nabrała mocy prawnej 2 grudnia 2010 roku.