Polska: Zmiany w Regionach

1 grudnia 2008

Z dniem 1 grudnia 2008 stanowisko Dyrektora Ochrony Fizycznej Regionu Północ objął Mariusz Rutkowski, dotychczasowo pełniący funkcję Menedżera Ochrony Fizycznej w Katowicach. Mariusz Rutkowski rozpoczął pracę w Securitas w 1999 roku jako pracownik ochrony w Patrolu Interwencyjnym w Katowicach, następnie zajmował kolejno stanowiska Konwojenta, Podinspektora Konwojowania. W 2001 roku awansował na stanowisko Menedżera Ochrony Fizycznej w Regionie Południe. Od 2005 roku samodzielnie prowadzi inspektorat w Bielsku – Białej. Jest ubiegłorocznym laureatem nagrody You Make The Difference przyznawanej w uznaniu wybitnych osiągnięć, zaangażowania i wkładu pracy w rozwój Securitas.
 
Stanowisko Dyrektora Regionu Zachód obejmuje Kazimierz Bełz, sprawujący obecnie funkcję Menedżera Ochrony Fizycznej w Pile. Kazimierz Bełz pracuje w Securitas od 2000 roku. Obecnie koordynuje zadania ochrony fizycznej na terenie Piły i Poznania oraz patroli na terenie całego Regionu Zachodniego.
Niewątpliwym sukcesem Kazimierza Bełza było zdobywanie zaufania zarówno Klientów jak i pracowników ochrony w trudnych dla branży czasach. Przyczyniło się to do rozwoju i stabilizacji Inspektoratu w Pile.