Szkolenia „Ewakuacja – procedury, organizacja, współpraca służb”

3 września 2009

Securitas objął patronat merytoryczny nad cyklem szkoleń „Ewakuacja – procedury, organizacja, współpraca służb”

Na jesieni br. odbędzie się cykl szkoleń omawiających zagadnienie ewakuacji organizowanych przez firmę S.C. Conslulting. Szkolenia są kontynuacją rozpoczętego w pierwszej połowie roku cyklu spotkań w Ramach Akademii Bezpieczeństwa Nieruchomości.

Szkolenia odbędą się w Katowicach, Krakowie, Gdyni i w Warszawie i mają na celu objaśnienie procedur postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz innych zagrożeń w budynkach, odpowiednie przygotowanie uczestników do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji budynku oraz przedstawienie ogólnych zasad współdziałania i współpracy ze służbami prawnymi.