Zmiana siedziby głównej Securitas AB

1 lipca 2007

Z dniem 1 lipca 2007 r. biuro Securitas w Londynie przeniesione zostanie do Sztokholmu. Sztokholm, Londyn i Dublin to obecnie główne biura zajmujące się obsługą administracyjną całego koncernu. Biuro w Londynie odpowiedzialne jest za kwestie finansowe, prawne, ubezpieczenia, podatki i relacje z inwestorami. To również siedziba prezesa Thomasa Berglunda i wiceprezesa oraz dyrektora finansowego Hakana Winberga, który nie zadeklarował gotowości przeniesienia się i w związku z tym opuści Securitas w drugim półroczu 2007 r. Biuro Alfa Göranssona, nowego CEO Securitas od marca 2007, znajdować się będzie w Sztokholmie.